Tuesday, December 22, 2009

Bangalore city taxi and cabs phone numbers - safe, reliable, secure and affordable

Coming out a pub and need a taxi? Going to airport and not seeing your agreed taxi yet on time? Unable to communicate with your taxi driver in english? Feel cheated and uncomfortable with the vehicle they send as taxi?  Feeling unsecure with the taxi driver? Autorickshaw drivers not agreeing to drop you home?

If you have faced any of the above, based on long experience and observation, here are few taxi services found reliable and worth recommending in Bengaluru: 1. Meru Cabs - modern cars and cabs with english and hindi speaking drivers(080 44224422).Minimum Charge Rs.60. See details at merucabs 

 2. Easy cabs - mostly advertised cabs in town.Minimum charge:Rs.150.(080 43434343).See details at easycabs

 3. Ganesh travels - expensive side, but english speaking drivers and good cars (080 26507766)

 4. Spot City taxi - provides mostly maruti vans/indica, reasonable rates and CONSISTENT service.Minimum charge Rs.150. (080 411 000 00). See details at spotcitytaxi

 5. AirliftOnline - Shared taxi to airport - city transfers. Toyota Innova on a shared basis.Good if you have flexibility to travel on a shared basis (080 42426100). See details at airliftonline

Always call and confirm:

 1. per km charge,

 2. minimum charge and for how many kilometres(eg.Rs.150 for 12kms),

 3. english speaking driver or not,

 4. type of car and requirements (no.of passengers, luggage) - luxury, sedan, van, comfort...


 5. your pickup address with landmarks and mobile number, 


 6. guaranteed arrival time of driver at the pickup location

Safety Incase you feel uncomfortable anytime, note down the car registration number, model, colour and SMS to close relatives or friends. You can make a call or start talking in your mobile which could help.

Prepaid Taxi or Auto Service at main public transport stations From international airport or railway station, it is advised to take a pre-paid taxi, where your address and the taxi details are noted.

Easy Auto

Call for an Auto at your doorstep in Bangalore: bangalore.sneham.in: easy-autoKeep the above phone numbers handy when you are in need.Have a good time in Bangaluru!

1 comment:

 1. đồng tâm
  game mu
  cho thuê nhà trọ
  cho thuê phòng trọ
  nhac san cuc manh
  số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  dịch vụ thành lập công ty trọn gói
  nước cờ trên bàn thương lượng
  mbp
  erg
  nghịch lý
  chi square test
  nghệ thuật nói chuyện
  coase
  thuyết kỳ vọng
  chiến thắng con quỷ trong bạn
  cân bằng nash

  - Lần trước tôi, Bí thư Lô và Chủ tịch Mao tham gia hội nghị tổng kết thu hút đầu tư các Khu Khai Phát toàn thành phố, ba người chúng ta gần như lấy tay che mặt mà về, quá mất mặt. Thành phố đưa ra các chỉ tiêu, từng số liệu đều thực tế, lúc ấy chúng tôi về cảm thấy nếu Khu Khai Phát không thay đổi thì xóa sổ là sớm hay muộn.
  - Trên thực tế chứng minh quyết định cải tổ Khu Khai Phát của Huyện ủy là chính xác. Bắt đầu từ tháng 10, tình hình an ninh trật tự của Khu Khai Phát thay đổi mạnh, đến Hội chợ thương mại lại nắm bắt được cơ hội. Khu Khai Phát Giang Khẩu chúng ta đã gặp cơ hội phát triển. Chỉ trong vòng hơn ba tháng đã thu hút đầu tư gấp vài lần cả năm trước. Các đồng chí, thành công này có sự lãnh đạo của Huyện ủy, Ủy ban, nhưng quan trọng hơn là các đồng chí Ban quản lý Khu Khai Phát đã rất cố gắng.

  - Tôi xin nói một chút về tồn tại của chúng ta và các công tác cần làn. Tôi xin nói về mấy Khu Khai Phát có sức cạnh tranh với chúng ta. Ngoài Khu Khai Phát thành phố và Quận Bích Trì ra, bây giờ công tác thu hút đầu tư trên chúng ta là Huyện Hoa Dương và Vọng Đường. Do nguyên nhân lịch sử nên chúng ta còn có khoảng cách nhất định với bọn họ, muốn vượt qua là không dễ. Nói cách khác nhiều nhất chỉ còn hai chỗ cho tám Khu Khai Phát.

  - Bây giờ xem ra chỉ có ba quận, huyện Lộc Sơn, Long Đàm, Trường Tân có sức cạnh tranh với chúng ta. Nhất là Lộc Sơn cùng Long Đàm. Nói về trụ cột thì Lộc Sơn hơn chúng ta một bậc. Mà Quận Long Đàm càng ơn chúng ta. Hơn nữa năm trước bọn họ cũng làm tốt hơn chúng ta nhiều. Nhưng năm nay do chúng ta tạo hoàn cảnh đầu tư tốt đẹp nên ưu thế cũng hiện ra, nhất là có mấy nhà đầu tư Quảng Đông vốn lựa chọn Lộc Sơn lại chuyển sang Giang Khẩu, điều này làm Lộc Sơn gặp áp lực lớn.

  - Tuần trước lão Tiêu – Phó chủ tịch huyện phụ trách Khu Khai Phát Lộc Sơn muốn tới Khu Khai Phát chúng ta học tập, theo lý chúng ta phải nhiệt liệt chào mừng. Nhưng bây giờ là lúc cạnh tranh sống còn nên tôi đành mặt dày từ chối. Tôi muốn giữ ưu thế cho Khu Khai Phát Giang Khẩu chúng ta, nhưng lại muốn tiến thêm mà tăng khoảng cách với bọn họ.

  ReplyDelete

About Me

My photo
Useful lifestyle reference and thoughts on future - Shared for You! Do write in your comments and subscribe via email to get regular feeds!Thank you. Happy Reading!

Followers

Powered by Blogger.

Blog Views

Search This Blog

Copyright 2009-2010 sneham.in (new). Powered by Blogger